Ние сме М Брокер

Осигурителното брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје е акционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП1 – 14 – 1 – 52 од 07.04.2022 година издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Кои сме ние?

ЗА НАС

Осигурителното брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје е акционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП1 – 14 – 1 – 52 од 07.04.2022 година издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување. Друштвото започна со работа во јули 2022 година и за почетокот на своето работење има една подружница во Скопје. М БРОКЕР АД Скопје има осигурување од професионална одговорност во износ од 250.000,00 евра.

М БРОКЕР АД Скопje e основано от МФГ Булгариja, групациja коja е проводник во небанкарските финансиски услуги на пазарот во Централна и Источна Европа со повеќе од 8300 вработени и соработници, лоцирани во повеќе од 450 канцеларии во Булгариja, Украина, Романиja, Полска, Шпанja и Северна Македониja.

М БРОКЕР АД Скопје својата дејност ја врши преку 3 лиценцирани осигурителни брокери и други експерти кои се докажани во својата дејност на работење.

РЕГИСТАР НА БРОКЕРИ

Зоран Бундалевски

PCB: OБ - 0036

Ивана Ангеловска Киранџиска

07-4-1304

Јасмина Кузманова

...

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Дирекција – УЛ.ЛЕНИНОВА 81-1/1.2, 1000 Скопје

Подружница – ул. Бул. Партизански одреди бр. 14/1 – локал 2, 1000 Скопје

info@mbroker.mk

© М БРОКЕР АД Скопје – Сите права се задржани

ANPC

Data protection

Нашите вредности

values icon
Човечност
Работиме транспарентно, во атмосфера на доверба, препознавање и блискост.
values icon
Иновативност
Љубопитноста и младешкиот дух не водат и не предизвикуваат да еволуираме постојано.
values icon
Одговорност
Ние имаме одговорност кон луѓето без разлика дали се колеги, партнери или клиенти и кон светот во кој што живееме.
users image

Нашата мисиja

Ние сме водени од технологија, иновативност и грижата за нашите клиенти и постојано сме посветени на создавање на иновативни и креативни решенија за овозможување одлично корисничко искуство за нашите клиенти и партнери.

Препознавајќи го динамичниот начин на живот во денешното модерно општество и притоа ценејќи го времето на нашите клиенти, нашата мисија е да бидеме првиот избор кај македонските граѓани при потреба од осигурување, како поради грижата и вниманието, така и поради брзината, удобноста и достапноста на нашите услуги.

Нашата стратегиja

  • Нашата стратегија е да бидеме брзи и едноставни во комуникацијата со нашите клиенти и секогаш достапни за нив како преку Продавниците за полиси на М Брокер и Продавниците за пари на М Кеш, така и преку онлајн каналот за продажба.
users image

СЕРТИФИКАТИ

certificate image
Сертификат за лиценца
certificate image
Сертификат за регистрација