umbrella icon

Здравствено осигурување

обезбедува пристап до широк спектар на здравствени услуги, вклучувајќи прегледи, операции, лекови и рехабилитација во сите најсовремени приватни клиники

Видови Осигурувања

Здравственото осигурување

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и се користи за лекување во сите приватни клиники.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo