umbrella icon

Патничко осигурување

обезбедува заштита и помош во случај на несреќи, здравствени проблеми или неочекувани случувања за време на патувањето

Видови Осигурувања

Патничко осигурување

Патничко осигурување е наменето за сите лица кои патуваат надвор од државата или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo