Автоодговорност и зелена карта

Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила е задолжително осигурување на моторни возила од штети причинети кон трети лица и имот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Возењето е секојдневие и треба да биде безгрижно. Купи полиса за автоодговорност и зелен картон за безгрижни патувања.

Предности

  • Полиса за автоодоговорност и зелен картон од било која осигурителна компанија
  • Добивате наша помош при избор на најповолна понуда
  • Добивате наша помош при настаната штета
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите видови на моторни возила.

Што е вклучено во осигурувањето?

Автоодговорност и зелена карта

Сите штети предизвикани кон трети лица info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388