Други осигурувања на имот

Другите осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоците на имот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Биди спокоен и кога не си дома. Со полисата за осигурување на имот твојот дом е покриен при настанување на кражба или штета.

Предности

  • заштита на домот за симболична цена
  • враќање на објектот во првобитна состојба
  • покриени штети кон трети лица
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за сите правни лица.

Што е вклучено во осигурувањето?

Други осигурувања на имот

кражба info icon check icon
кршење на стакло info icon check icon
расипување на машини info icon check icon
залихи на стока info icon check icon
компјутерска опрема info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
За нас
"MБрокер",EIC: 7594232 MRP: Riste Gligorovski
arrow icon
Телефон
13388 (биран директно од целата земја)