Осигурување na компјутери и компјутерска опрема

Ова осигурување ги покрива штетите настанати од пожар, кражба и расипување

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Осигурај ги основните средства за работа.

Предности

  • заштита од оштетувања на компјутерите
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување na компјутери и компјутерска опрема

штети настанати од пожар info icon check icon
штети настанати од пренапон info icon check icon
штети настанати од физичко оштетување info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388