Осигурување na компјутери и компјутерска опрема

Ова осигурување ги покрива штетите настанати од пожар, кражба и расипување

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Осигурај ги основните средства за работа.

Предности

  • заштита од оштетувања на компјутерите
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување na компјутери и компјутерска опрема

штети настанати од пожар info icon check icon
штети настанати од пренапон info icon check icon
штети настанати од физичко оштетување info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
За нас
"MБрокер",EIC: 7594232 MRP: Riste Gligorovski
arrow icon
Телефон
13388 (биран директно од целата земја)