Осигурување на објекти во градба

Осигурувањето на објекти во градба ги покрива сите штети предизвикани од пожарните ризици како и градежна незгода, невнимание, неспретност или лоша намера на работникот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Гради со сигурност и заштити ги твоите градежни проекти од ризици и обезбеди стабилна основа за успех со Осигурување на објекти во градба - твојата заштита против неочекувани пречки и финансиски задолжувања.

Предности

  • Покритие за време на целиот период на градење
  • Осигурување на градежната опрема
  • Осигурување на материјалите за градба
  • Вклучени и помошни објекти кои се користат при градба
  • Можност за осигурување на доградби и надградби на постоечки објекти
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички и правни лица.

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување на објекти во градба

штети предизвикани од неспретност, невнимание или лоша намера на работникот info icon check icon
градежна незгода info icon check icon
сите пожарни ризици info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388