Осигурување на живот

Осигурувањето на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Животот е убав, но честопати знае да биде непредвидлив . Со полиса за осигурување на живот ја зголемуваш удобноста и мирот во тие моменти.

Предности

  • заштеда на средства со овој тип на осигурување
  • добивање на најдобра понуда со највисоки суми на осигурување
  • зголемена вредност на вашата заштеда на крајот од осигурувањето
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за вработени лица во правни субјекти.

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување на живот

осигурување на живот info icon check icon
осигурување од незгода info icon check icon
траен инвалидитет info icon check icon
трошоци за лекување info icon check icon
оперативни зафати info icon check icon
малигни заболувања info icon check icon
минати состојби info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388