Осигурување од незгода

Осигурување од последици на несреќен случај - незгода во случај на смрт, траен инвалидитет или нарушување на здравјето поради повреда (вклучувајќи и индустриски повреди).

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Секој ден носи неизвесност. Со купување на полиса од осигурување од незгода ги намалувате финансиските трошоци при несреќен случај.

Предности

  • Намалување на финансиски трошоци
  • Паричен надомест при отсуство од работа
  • Покриени трошоци при физикална терапија
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за вработени лица во правни субјекти.

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување од незгода

траен инвалидитет info icon check icon
смрт од несреќен случај info icon check icon
трошоци за лекување info icon check icon
трошоци за дневен надомест info icon check icon
минати состојби info icon
набиеници, изместувања и гребаници info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388