Осигурување од општа одговорност

Осигурувањето од општа одговорност вклучува штети настанати кон трети лица, вработени, предмети и имот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Заштити го твојот бизнис, осигурај ја твојата иднина - избери Осигурување од општа одговорност за комплетна покриеност и спокојство.

Предности

  • Заштита на правното лице од оштетни побарувања за настанати повреда или смрт
  • Заштита на правното лице од штети настанати од кражба на предмети на вработени
  • Заштита од имотни штети на правното лице
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување од општа одговорност

штети предизвикани од дејност на осигуреникот info icon check icon
штети настаната со кражба и исчезнување на предмети info icon check icon
штети причинети намерно од работник info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
За нас
"MБрокер",EIC: 7594232 MRP: Riste Gligorovski
arrow icon
Телефон
13388 (биран директно од целата земја)