Осигурување од општа одговорност

Осигурувањето од општа одговорност вклучува штети настанати кон трети лица, вработени, предмети и имот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Заштити го твојот бизнис, осигурај ја твојата иднина - избери Осигурување од општа одговорност за комплетна покриеност и спокојство.

Предности

  • Заштита на правното лице од оштетни побарувања за настанати повреда или смрт
  • Заштита на правното лице од штети настанати од кражба на предмети на вработени
  • Заштита од имотни штети на правното лице
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување од општа одговорност

штети предизвикани од дејност на осигуреникот info icon check icon
штети настаната со кражба и исчезнување на предмети info icon check icon
штети причинети намерно од работник info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388