umbrella icon

Здравствено осигурување

обезбедува пристап до широк спектар на здравствени услуги, вклучувајќи прегледи, операции, лекови и рехабилитација во сите најсовремени приватни клиники

Insurance products

Здравственото осигурување

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и се користи за лекување во сите приватни клиники.

Learn more arrow logo arrow logo