Здравственото осигурување

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и се користи за лекување во сите приватни клиники.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Здравјето со пари не се купува, но може да се заштити. Со полиса за здраствено осигурување се заштитуваш се од непредвидени трошоци за лекување и хируршки зафати. 

Предности

  • целосно покривавање на непредвидени трошоци за лекување
  • покриен ризик породување и неинвазивни тестови за бременост
  • најдобра понуда на пазарот согласно вашите потреби
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за вработени лица во правни субјекти.

Што е вклучено во осигурувањето?

Здравственото осигурување

Болничко лекување info icon check icon
Вонболничко лекување info icon check icon
Итни интервенции info icon check icon
Специјалистички прегледи info icon check icon
Розов рецепт info icon check icon
Физикална терапија info icon check icon
Општи прегледи и превентивни прегледи info icon
Минати состојби info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
За нас
"MБрокер",EIC: 7594232 MRP: Riste Gligorovski
arrow icon
Телефон
13388 (биран директно од целата земја)