Осигурување на правна заштита

ги покрива трошоците за правна помош и судски спорови.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Осигурувањето на правна заштита ви обезбедува финансиска поддршка и покривање на трошоците поврзани со правна помош и судски спорови

Предности

  • избегнување на финансиски негативни последици од правни спорови
  • Превенција на потенцијални правни проблеми
  • Поддршка и водич во правните процеси
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување на правна заштита

Судски спорови info icon check icon
Граѓански спорови info icon check icon
Трудови спорови info icon check icon
Кривични спорови info icon check icon
Правна консултација info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388