Осигурување на правна заштита

ги покрива трошоците за правна помош и судски спорови.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Осигурувањето на правна заштита ви обезбедува финансиска поддршка и покривање на трошоците поврзани со правна помош и судски спорови

Advantages

  • избегнување на финансиски негативни последици од правни спорови
  • Превенција на потенцијални правни проблеми
  • Поддршка и водич во правните процеси
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

What does insurance cover?

Осигурување на правна заштита

Судски спорови info icon check icon
Граѓански спорови info icon check icon
Трудови спорови info icon check icon
Кривични спорови info icon check icon
Правна консултација info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
About us
"MBroker",EIC: 6992960
MRP: Riste Gigorovski
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)