Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови

Осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Штедењето е инвестирање во себе и својата иднина. Со полиса за осигурување на живот со удели во инвестициски фондови дополнително ја зацврстуваш својата финансиска иднина.

Предности

  • зголемување на заштедата преку строго контролирани инвестирања
  • добивање на најдобра понуда со највисоки суми на осигурување
  • зголемена вредност на вашата заштеда на крајот од осигурувањето
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за вработени лица во правни субјекти.

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови

Осигурување на живот info icon check icon
Купување удели преку инвестициски друштва info icon check icon
Осигурување од незгода info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388