Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови

Осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Штедењето е инвестирање во себе и својата иднина. Со полиса за осигурување на живот со удели во инвестициски фондови дополнително ја зацврстуваш својата финансиска иднина.

Advantages

  • зголемување на заштедата преку строго контролирани инвестирања
  • добивање на најдобра понуда со највисоки суми на осигурување
  • зголемена вредност на вашата заштеда на крајот од осигурувањето
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за вработени лица во правни субјекти.

What does insurance cover?

Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови

Осигурување на живот info icon check icon
Купување удели преку инвестициски друштва info icon check icon
Осигурување од незгода info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)