Осигурување од финансиски загуби

ги покрива финансиските загуби кои се јавуваат како резултат на: ризик при вработување; недоволен приход (општо); временски неприлики; загубен приход; непредвидени општи трошоци; непредвидени трговски трошоци; загуба на пазарната вредност; загуба на рентата или приходот; индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи; други финансиски загуби (освен трговски), и други видови на финансиски загуби.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Финансиска безбедност понекогаш знае да биде мир на душата. Затоа заштити ги своите финансии и осигурај се од неочекувани загуби

Предности

  • обезбедува финансиска поддршка и безбедност во случај на загуба или штета
  • овозможува да се фокусирате на други аспекти на својот живот, без грижа за финансиските последици од неочекувани ситуации
  • Осигурувањето ви помага во случај на правни спорови или потреба од правна помош
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување од финансиски загуби

загубен приход info icon check icon
непредвидени општи трошоци info icon check icon
непредвидени трговски трошоци info icon check icon
загуба на пазарната вредност info icon check icon
загуба на рентата или приходот info icon check icon
индиректни трговски загуби info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388