Осигурување од финансиски загуби

ги покрива финансиските загуби кои се јавуваат како резултат на: ризик при вработување; недоволен приход (општо); временски неприлики; загубен приход; непредвидени општи трошоци; непредвидени трговски трошоци; загуба на пазарната вредност; загуба на рентата или приходот; индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи; други финансиски загуби (освен трговски), и други видови на финансиски загуби.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Финансиска безбедност понекогаш знае да биде мир на душата. Затоа заштити ги своите финансии и осигурај се од неочекувани загуби

Advantages

  • обезбедува финансиска поддршка и безбедност во случај на загуба или штета
  • овозможува да се фокусирате на други аспекти на својот живот, без грижа за финансиските последици од неочекувани ситуации
  • Осигурувањето ви помага во случај на правни спорови или потреба од правна помош
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

What does insurance cover?

Осигурување од финансиски загуби

загубен приход info icon check icon
непредвидени општи трошоци info icon check icon
непредвидени трговски трошоци info icon check icon
загуба на пазарната вредност info icon check icon
загуба на рентата или приходот info icon check icon
индиректни трговски загуби info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)