Осигурување од професионална одоговорност

Ова осигурување ги покрива штети настанати поради грешки на осигуреникот

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Подигни ја твојата професионална сигурност, заштити ја твојата репутација и добиј спокојство со Осигурување од професионална одговорност - твојата заштита од грешки на работниците и неочекувани задолжувања.

Предности

  • заштита на трети лица поради грешки и пропусти при професионално извршување на работата
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полиса е наменета за законски регулирани дејности (адвокати, нотари, архитекти, доктори и слични професии)

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурување од професионална одоговорност

штети настанати од дејствија спротивни на закон info icon check icon
штети настанати од пропусти на вработените info icon check icon
штети предизвикани намерно од осигуреникот info icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388