Осигурување од професионална одоговорност

Ова осигурување ги покрива штети настанати поради грешки на осигуреникот

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Подигни ја твојата професионална сигурност, заштити ја твојата репутација и добиј спокојство со Осигурување од професионална одговорност - твојата заштита од грешки на работниците и неочекувани задолжувања.

Advantages

  • заштита на трети лица поради грешки и пропусти при професионално извршување на работата
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полиса е наменета за законски регулирани дејности (адвокати, нотари, архитекти, доктори и слични професии)

What does insurance cover?

Осигурување од професионална одоговорност

штети настанати од дејствија спротивни на закон info icon check icon
штети настанати од пропусти на вработените info icon check icon
штети предизвикани намерно од осигуреникот info icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
About us
"MBroker",EIC: 6992960
MRP: Riste Gigorovski
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)