Осигурувањето на кредити

Ова осигурување вклучува заштита на давателот на кредити од неможноста за враќање на кредиотот од кредитокорисникот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Осигурај ги твоите финансиски трансакции, намали го кредитниот ризик и зголеми го потенцијалот на твојот бизнис со Осигурување на кредити - твојата заштита против неизвршување на плаќањата и неочекувани загуби.

Предности

  • Заштита на давателот на кредити од неможноста за враќање на кредит поради невработеност или смрт
  • Заштита на давателот на кредити од привремена спреченост за работа на кредитокорисникот
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите банки и финансиски друштва

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурувањето на кредити

штети настанати од невработеност на кредитокорисникот info icon check icon
штета настаната од смрт на кредитокорисникот info icon check icon
штета настаната од инвалидитет(<50%) на кредитокорисникот info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388