Осигурувањето на кредити

Ова осигурување вклучува заштита на давателот на кредити од неможноста за враќање на кредиотот од кредитокорисникот.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Осигурај ги твоите финансиски трансакции, намали го кредитниот ризик и зголеми го потенцијалот на твојот бизнис со Осигурување на кредити - твојата заштита против неизвршување на плаќањата и неочекувани загуби.

Advantages

  • Заштита на давателот на кредити од неможноста за враќање на кредит поради невработеност или смрт
  • Заштита на давателот на кредити од привремена спреченост за работа на кредитокорисникот
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите банки и финансиски друштва

What does insurance cover?

Осигурувањето на кредити

штети настанати од невработеност на кредитокорисникот info icon check icon
штета настаната од смрт на кредитокорисникот info icon check icon
штета настаната од инвалидитет(<50%) на кредитокорисникот info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
About us
"MBroker",EIC: 6992960
MRP: Riste Gigorovski
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)