Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Безбедни во вода и на земја. Осигурај го твојот пловен објект за штети причинети кон трети лица.

Предности

  • Безгрижно управување во пловните води.
  • Добивате наша помош при избор на најповолна понуда.
  • Добивате наша помош при настаната штета.
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите пловни објекти.

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Сите штети предизвикани кон трети лица info icon check icon
Покритие во други држави info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
За нас
"MБрокер",EIC: 7594232 MRP: Riste Gligorovski
arrow icon
Телефон
13388 (биран директно од целата земја)