Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Безбедни во воздух и на земја. Осигурај го воздухопловот за штети причинети кон трети лица.

Предности

  • Безгрижно управување во воздушниот сообраќај
  • Добивате наша помош при избор на најповолна понуда
  • Добивате наша помош при настаната штета
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите воздушни летала.

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Сите штети предизвикани кон трети лица info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
За нас
"MБрокер",EIC: 7594232 MRP: Riste Gligorovski
arrow icon
Телефон
13388 (биран директно од целата земја)