Здравственото осигурување

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и се користи за лекување во сите приватни клиники.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Здравјето со пари не се купува, но може да се заштити. Со полиса за здраствено осигурување се заштитуваш се од непредвидени трошоци за лекување и хируршки зафати. 

Advantages

  • целосно покривавање на непредвидени трошоци за лекување
  • покриен ризик породување и неинвазивни тестови за бременост
  • најдобра понуда на пазарот согласно вашите потреби
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за вработени лица во правни субјекти.

What does insurance cover?

Здравственото осигурување

Болничко лекување info icon check icon
Вонболничко лекување info icon check icon
Итни интервенции info icon check icon
Специјалистички прегледи info icon check icon
Розов рецепт info icon check icon
Физикална терапија info icon check icon
Општи прегледи и превентивни прегледи info icon
Минати состојби info icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)