umbrella icon

Карго

ги покрива штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот.

Insurance products

Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Карго осигурувањето на стока ги покрива штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот.

Learn more arrow logo arrow logo