Осигурување на гаранции

ги покрива и директно или индиректно гарантира за исполнувањето на обврските на должниците.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Исполнете ги своите обврски без грижа и заштитете ги своите инвестиции, со осигурувањето на гаранции. 

Advantages

  • заштита и сигурност во случај на непридржување на обврските од страна на должниците
  • Осигурувањето на гаранции гарантира директно или индиректно исполнување на обврските на должниците
  • Осигурувањето на гаранции ви обезбедува и правна заштита во случај на непридржување на обврските
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица

What does insurance cover?

Осигурување на гаранции

Невозможност за исполнување на обврските info icon check icon
Банкрот или неплатежоспособност info icon check icon
Извршни постапки и судски спорови info icon check icon
Изгубен приход info icon check icon
Ut eum dolorum aut mollitia qui sed rem nemo. info icon
Eos qui aliquam laudantium sit adipisci expedita. info icon
Dolorem cumque ducimus natus voluptatem. info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
About us
"MBroker",EIC: 6992960
MRP: Riste Gigorovski
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)