Осигурувањето на пловни објекти (каско)

Каско осигурување на пловни објекти ги покрива штетите настанати на речни или езерски пловни објекти.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Безбедни во вода и на земја.  Купи каско полиса и финансиските трошоци при настаната штета се минато.

Advantages

  • покривање на сите штети на пловниот објект без разлика на тоа кој е причинител
  • најдобра понуда на пазарот од сите осигурителни компании
  • можност за каско со франшиза според моментални потреби
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите видови на пловни објекти.

What does insurance cover?

Осигурувањето на пловни објекти (каско)

Осигурен во вода info icon check icon
Осигурен на копно info icon check icon
Осигурен при усидрување info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)